Tips en informatie voor zorgprofessionals in Advies Medicatieoverdracht 2019

03-06-19
Tips en informatie voor zorgprofessionals in Advies Medicatieoverdracht 2019 - SIGRA

Een cliënt of patiënt kan tijdens zijn zorgproces met veel verschillende zorgprofessionals te maken krijgen. Voor al deze professionals is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de actuele medicatie die de patiënt gebruikt. Om medicatieoverdracht in de zorgketen beter te laten verlopen, heeft SIGRA het Advies Werkafspraken Medicatieoverdracht Zorgketen Amsterdam 2019 uitgebracht. Hierin zetten we de grootste knelpunten in de overdracht voor professionals en patiënten uiteen en geven praktische handvatten met oplossingen, tips en informatie over de projecten die in dit kader in Amsterdam zijn opgestart.

In het adviesrapport hebben we de landelijke Conceptrichtlijn Medicatieoverdracht in de Zorgketen vertaald naar werkafspraken voor zorgprofessionals in de regio Amsterdam.
(De landelijke Leidraad Medicatieoverdracht wordt momenteel vervangen door een Richtlijn: een handhavingsinstrument van de IGJ in tegenstelling tot een leidraad. Datum inwerkingtreding is op het moment van schrijven niet bekend. We hebben bij het opstellen van dit advies deels al voorgesorteerd op de inhoud van de conceptrichtlijn.) 

Bekijk hier het complete advies en de deeladviezen per domein

 

Het Advies Werkafspraken Medicatieoverdracht Zorgketen Amsterdam 2019 is onderdeel van het project Medicatieoverdracht