Terugblik Netwerkbijeenkomst NAH & Mantelzorgondersteuning

21-06-18
Terugblik Netwerkbijeenkomst NAH & Mantelzorgondersteuning - SIGRA

Op 15 mei 2018 werd de eerste netwerkbijeenkomst van het Expertisenetwerk Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) georganiseerd bij het OLVG-Oost. Professionals met verschillende expertises op het gebied van Niet-Aangeboren Hersenletsel deelden hun kennis en ervaringen rondom het thema mantelzorgondersteuning.

Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op vragen als:

  • Wanneer ben je een mantelzorger?
  • Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er?
  • Welke financieringsstromen zijn hieraan verbonden?
  • Welke initiatieven bestaan er in de regio specifiek voor mantelzorgers van mensen met NAH?

Wegwijzer Mantelzorgondersteuning Amsterdam

Markant, het centrum voor Mantelzorg in Amsterdam, bracht de aanwezigen kennis bij over de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers. Ze presenteerden onder andere de Wegwijzer Mantelzorgondersteuning Amsterdam. Het is een beslisboom, die je via een aantal vragen naar ondersteuningsopties leidt en in de betreffende situatie van toepassing zijn. Het gaat hier om
ondersteuning voor de mantelzorger zelf en om voorzieningen voor de zorgvrager, waarmee de mantelzorger (tijdelijk) wordt ontlast.

Casuïstiek, de zeepkist en netwerken

Tijdens de casuïstiek bespreking werd 1 casus vanuit drie verschillende invalshoeken in drie aparte groepen besproken. Dit leverde interessante inzichten op. Tijdens De Zeepkist konden deelnemers met een korte pitch een ervaring, vraag of idee delen. Daarna was er gelegenheid om te netwerken.

Lees het verslag Netwerkbijeenkomst NAH en Mantelzorgondersteuning

Lees meer over het Expertisenetwerk NAH