Studenten Fieldlabs inspireren Tweede Kamer

01-12-17
Studenten Fieldlabs inspireren Tweede Kamer SIGRA innovatief opleiden Zorg Welzijn ROC mbo zorgprofessional sophie hermans Arne Weverling Zohair el Yassini

Om de kracht van een publiek private samenwerking (PPS) te ervaren, bezochten Tweede Kamerleden Sophie Hermans, Arne Weverling en Zohair el Yassini het Fieldlab Amsterdam –Hof van Sloten. Naast de projectgroep waren Fieldlabstudenten Rachel en Sharon erbij op 27 november. De drie leden van de VVD-fractie hingen aan hun lippen. Student Rachel: “Ze wilden weten hoe wíj denken over onderwijs en innovatie in de zorgsector. Volgens mij is ons enthousiasme over de nieuwe manier van leren binnen Fieldlabs, waarbij je direct in de praktijk staat, duidelijk overgekomen!” SIGRA is een van de partners van Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw.

Na het rondetafelgesprek met alle betrokken speelden de studenten in een kleiner gezelschap het Fieldlabsspel met de Tweede Kamerleden. In dit spel komen alle facetten van de zorg in de wijk aan bod en was er tijd voor een verdiepend gesprek. Student Rachel weet hen hier verder te inspireren: “Door Fieldlabs besef ik dat de kwaliteit voor ouderen centraal staat en dat wij hier een bijdrage aan kunnen leveren. Maar de lessen in het klaslokaal sluiten naar mijn idee niet goed aan bij de praktijk. In een Fieldlab is dat anders georganiseerd.”

Succesvol

Alice Bakker, projectmanager Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw vond het een positieve en constructieve ontmoeting die kansen biedt voor verdere ontplooiing. “Het was een interactieve uiteenzetting over hoe werkveld en onderwijs nader tot elkaar komen in een branche die zo onderhevig is aan veranderingen in een grootstedelijke omgeving. De urgentie voor het geven van goede wijkzorg voor onze burgers is hoog. Het commitment van alle partners is groot. Zorg, onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheid deelden in deze ontmoeting hun successen, twijfels en innovaties vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF), Zorg in de wijk in de 21e eeuw.”  

Innovatiekracht

Naast Fieldlabs, bezochten de Tweede Kamerleden ook het Centrum voor innovatief vakmanschap Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U) en de 3D Makers Zone. Op deze wijze kregen ze vanuit diverse sectoren mee dat de pilotstatus van al deze PPS’en op duurzame wijze vervolgd dient te worden. Allen zijn er namelijk van overtuigd dat deze manier samenwerken de benodigde innovatiekracht voor de toekomst biedt.

Meer informatie over Fieldlabs