Stilstaan bij je werk in de jeugdsector; samen leren en reflecteren!

07-03-19
Leren en reflecteren voor jeugdprofessionals - SIGRA

In februari 2019 vond de inspirerende ochtendbijeenkomst Leren en reflecteren voor jeugdprofessionals plaats. Jeugdprofessionals uit diverse disciplines en organisaties gingen met elkaar in gesprek over het opzetten van een leer- en reflectietraject op wijkniveau over organisaties heen. 'Het was een inspiratievolle ochtend die nog wordt vervolgd', aldus een deelnemer.

Onder het genot van een ontbijt en onder leiding van een professional uit het veld werden ‘good practices’ uitgewisseld, evenals hindernissen in samenwerken bij complexe problematiek. De uitwisseling had onder andere als doel: het bevorderen van de samenwerking en het leren van elkaar, heldere taakverdeling en betere hulp aan gezinnen. Centraal daarbij stond de vraag: 'Hoe kunnen jeugdprofessionals blijven leren en ontwikkelen, elkaar vinden en de casuïstiek op inhoud en proces met elkaar delen?'.

Programma lerende omgeving jeugdprofessionals

Deze bijeenkomst is onderdeel van het project leren en reflecteren binnen het Programma lerende omgeving jeugdprofessionals. De volgende organisaties zijn betrokken bij dit project: Altra/de Opvoedpoli, de Bascule, Cordaan, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, MOC ’t Kabouterhuis, Samen DOEN, OKT, Spirit en ’t ABC. Door te investeren in ruimte om te leren en reflecteren en het organiseren van ontmoetingen op wijkniveau tussen professionals uit diverse disciplines/organisaties rondom en met de jeugdige en zijn gezin/netwerk, willen de samenwerkende organisaties het vakmanschap van jeugdprofessionals versterken.

Dit programma is onderdeel van het Transformatieplan Amsterdam-Amstelland en sluit aan bij de doelstelling van het landelijke Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, actielijn 6.