Kick-off stadsbrede aanpak ouderenzorg

15-07-19
Hoog tijd voor een stadsbrede aanpak ouderenzorg - SIGRA

Het is hoog tijd voor een stadsbrede aanpak ouderenzorg. Professionals, beleidsmakers, bestuurders en andere belanghebbenden uit de Amsterdamse ouderenzorg willen zich daarvoor graag inzetten, zo bleek tijdens de SIGRA-bijeenkomst op donderdag 20 juni.

Er gebeurt al veel in de stad dat bijdraagt aan goede ondersteuning en zorg voor ouderen in Amsterdam. Ook wordt er al heel veel samengewerkt. Het gaat erom te versterken wat er al is en te ontwikkelen wat verder nodig is, om te zorgen dat ouderen zo lang en plezierig mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving.

Saskia Schalkwijk, directeur SIGRA: “We slaan de handen ineen om dit in een stadsbrede aanpak voor Amsterdammers te realiseren”. SIGRA, Gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis gaan hiervoor samen met de aanbieders in de stad aan de slag, in nauw overleg met ouderen. Daarbij worden vier actielijnen gevolgd: wonen, mantelzorg en vrijwilligers, ondersteuning en zorg thuis, en acute zorg.

Lees hier het verslag van de kick-off-bijeenkomst (zie hierin ook de belangrijke aandachtspunten van aanwezigen die wij meenemen bij het ontwikkelen van de stadsbrede aanpak).