SIGRA Klachtencommissie stopt vanwege wetswijziging

15-12-16
SIGRA Klachtencommissie stopt vanwege wetswijziging

Tot september 2016 behandelde de SIGRA Klachtencommissie klachten voor diverse SIGRA-leden. Door veranderingen in de wetgeving is een klachtencommissie niet meer verplicht. De SIGRA Klachtencommissie rondt daarom haar werkzaamheden af.

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet vervangt de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet Klachtrecht Cliënten in de Zorg (WKCZ). Binnen de Wkkgz is het voor een zorgaanbieder niet meer verplicht om een klachtencommissie te hebben of hierbij aangesloten te zijn. Wel moeten zorgaanbieders een klachtregeling hebben die effectief en laagdrempelig is. Een cliënt moet bij een onafhankelijke klachtfunctionaris terecht kunnen. Daarnaast moet een zorgaanbieder zijn aangesloten bij een geschilleninstantie (de meeste zorgaanbieders zijn aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie). Uiterlijk eind 2016 moet de zorgaanbieder de nieuwe klachtregeling geactiveerd hebben.

Overgang

Om de overgang in 2016 goed te laten verlopen bleef de SIGRA klachtencommissie nog aan. Deze overgangsperiode bleek nuttig. In 2016 hebben nog verschillende klagers van deelnemende zorgaanbieders contact opgenomen met de SIGRA Klachtencommissie. Dit deden zij om informatie in te winnen over waar zij met hun klacht terecht kunnen. Ten aanzien van een aantal klachten heeft de commissie uitspraak gedaan. Inmiddels heeft de SIGRA Klachtencommissie deze klachtbehandelingen afgerond.

Geschiedenis

In 1995 werd de SIGRA Klachtencommissie ingesteld en sindsdien is deze commissie continu actief geweest. Diverse SIGRA-leden (verpleging, verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg en zelfstandige behandelcentra) waren deelnemer van deze commissie. De Klachtencommissie heeft in al die jaren in totaal ongeveer 500 klachten binnengekregen en behandeld. Vaak kon een klager, na contact met de ambtelijk secretaris (en in overleg met de voorzitter van de commissie), alsnog met z’n klacht intern bij de zorgaanbieder terecht. In andere gevallen werd de klacht schriftelijk of mondeling (hoorzitting) afgehandeld met een uitspraak door de commissie.

Het betreft dus een lange periode waarin SIGRA en de zorgaanbieders hebben samengewerkt aangaande de klachtbehandeling. SIGRA bedankt deze zorgaanbieders voor deze samenwerking en wenst hen veel succes toe bij de verdere inrichting en uitvoering van het eigen klachtbeleid.

NB: Voor BOPZ-klachten is een klachtencommissie nog wel een wettelijke verplichting binnen de Wkkgz. Binnen Amsterdam is een klachtencommissie actief die deze klachten kan behandelen. Als u hier interesse voor heeft, dan kunt u hierover informatie verkrijgen bij SIGRA.