Samenwerkende organisaties tekenen voor een lerende omgeving en gezonde arbeidsmarkt voor jeugdprofessionals

25-01-19
SIGRA - tekenen voor lerende omgeving

Op dinsdag 16 januari ondertekenden aanbieders in de jeugdhulp en bescherming inclusief OKT en Samen Doen het Programma lerende omgeving jeugdprofessionals. Met dit programma is besloten gezamenlijk te investeren in een lerende omgeving en een gezonde arbeidsmarkt voor jeugdprofessionals.

Aanpak

Huidige ontwikkelingen, zoals de doorontwikkeling van het OKT, de evaluatie van de Jeugdwet en personeelstekorten, vragen om een gezamenlijke aanpak in het jeugddomein met als doel passende hulp voor jeugdigen en/of gezinnen. Passende hulp ontstaat echter niet vanzelf, hiervoor zijn professionals en goede samenwerkingsrelaties tussen organisaties nodig. Betrokken partijen, de aanbieders, lokale teams en vooral de vele professionals die daarbinnen actief zijn, moeten daar samen vorm en inhoud aan geven. Aanbieders in de jeugdhulp en bescherming en lokale teams in de regio gaan gezamenlijk aan de slag met deze opgave door de samenwerking te versterken, te professionaliseren én een gezonde arbeidsmarkt te creëren.

Betrokkenen

De volgende organisaties zijn betrokken bij dit programma: Altra/de Opvoedpoli, de Bascule, Cordaan, Jeugdbescherming Regio Amsterdam, MOC ’t Kabouterhuis, Samen Doen, OKT, Spirit, ’t ABC. Na de startfase is het mogelijk dat andere aanbieders actief in de regio Amsterdam-Amstelland aansluiten.

Dit programma is onderdeel van het Transformatieplan Amsterdam-Amstelland en sluit aan bij de doelstelling van het landelijke Actieprogramma Zorg voor de Jeugd, actielijn 6.