'Samen anders doen': resultaten van bestuurlijke werkconferentie zorg- & welzijnsvernieuwing

16-10-18
zorg- & welzijnsvernieuwing - SIGRA

Op 20 september 2018 vond de derde bestuurlijke werkconferentie van SIGRA plaats, voor bestuurders van SIGRA-leden, gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis. Doel van deze dag was wederom: gezamenlijk vernieuwing verder brengen! Maar ook: doorbraken op taaie vraagstukken die niet verder komen met de huidige manier van werken. Wat is nodig om deze vraagstukken verder te brengen? Hoe kunnen we dit op een andere manier aanpakken? Hoe komen we in actiestand?

Wat leeft er in de organisatie bij medewerkers en bewoners/cliënten/patiënten en wat betekent dat voor je bestuurlijk handelen, waren de leidende vragen tijdens de gesprekken tussen de deelnemers.

Met elkaar werd toegewerkt naar: 

  • een set van bestuurlijke interventies die bijdragen aan meer werkplezier bij medewerkers en meer tevredenheid bij klanten: dit gaan we als bestuurders samen doen.
  • een set van bestuurlijke samenwerkingsafspraken ten aanzien van gezamenlijke opgaven in het Amsterdamse zorg- en welzijnslandschap: zo gaan we daarbij met elkaar om.

Het was een inspirerende bijeenkomst, waar door de aanwezigen werd gereflecteerd op hun eigen handelen en gekeken wat er nodig is om echt tot vernieuwing te komen.

Deborah Laurie van Cliëntenbelang Amsterdam: 'Heel positief is dat er uitgesproken bereidheid is om echt te innoveren en experimenteren. Daarnaast hebben we afgesproken dat professionals de tijd nemen om goed in gesprek met mensen te gaan, zodat zij hun zorgvraag beter kunnen begrijpen. We willen de zorg integraal gebiedsgericht organiseren: domeinoverstijgend, waarbij we elkaar snel weten te vinden en doen wat nodig is, in plaats van wat het systeem zegt dat gedaan moet worden. Mooie opbrengst!'

Else de Wit van Centram: 'De werkconferentie ademende de sfeer van samen bouwen en verantwoordelijkheid nemen. De schouders eronder om doorbraken te forceren, daar waar processen in zorg en welzijn stroperig zijn. Laten we dit elan vasthouden en samen aan de slag gaan.'

 SIGRA werkt de uitkomsten van de bijeenkomst verder uit tot actiepunten, die we gezamenlijk gaan oppakken.