Resultaten Uitstroomonderzoek 2017

19-12-17
SIGRA - Uitstroomonderzoek 2017

Werkgeversorganisaties SIGRA, VBZ en WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid voerden een uitstroomonderzoek uit om meer inzicht te krijgen in vertrekredenen en bestemmingen van zorgmedewerkers die in toenemende mate uit organisaties uitstromen. 517 oud-medewerkers werkten aan het Uitstroomonderzoek 2017 mee. De meeste oud-medewerkers in de zorg verlieten hun werkgever omdat de organisatie hen niet beviel, vanwege te hoge werkdruk of omdat er sprake was van een onprettige werksfeer. Toch kiezen de meeste mensen opnieuw voor een baan in de sector en de helft van de medewerkers die in een andere sector aan de slag zijn gegaan, staat open voor een toekomstige terugkeer.

Oud-medewerkers in de zorg lijken hun vertrek vooral de organisatie aan te rekenen en zij verwachten meer tevreden te zijn in een andere (zorg)baan. 51% van de op eigen initiatief vertrokken medewerkers vond dat de oud-werkgever iets had kunnen doen om het vertrek te voorkomen. Gevraagd naar wat beter had gekund, werd de oplossingsrichting het meest gezocht in de zorg voor personeel en het betrekken van (of luisteren naar) medewerkers bij beslissingen. Het is essentieel om meer zorgmedewerkers te behouden, daarmee zijn de resultaten belangrijke input voor zowel organisatie- als gezamenlijk arbeidsmarktbeleid.

Terugkeer in Zorg en Welzijn

Maar liefst de helft van de oud-medewerkers die de sector verlieten geeft aan dat zij in de toekomst weer in Zorg en Welzijn zouden willen werken. Ook is de keuze voor het werken buiten de sector in slechts een kwart van de gevallen een bewuste keuze geweest. Er liggen dus kansen voor zorgorganisaties om oud-medewerkers te benaderen voor een terugkeer naar werk in de sector.

De resultaten zijn vergeleken met hetzelfde onderzoek in 2009, door ZorgpleinNoord. In vergelijking met toen is personeel meer ontevreden over de organisatie en wordt er minder vaak een vertrekreden gekozen die met het aantrekkelijke perspectief van een nieuwe baan te maken heeft. Het meest ontevreden over zaken als werkdruk en werksfeer zijn verzorgenden.

Lees hier de samenvatting van de resultaten van het Uitstroomonderzoek 2017

Over het uitstroomonderzoek

Het uitstroomonderzoek is uitgevoerd door SIGRA, VBZ en WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid. Voor de zomer van 2017 verspreidden 26 organisaties een vragenlijst onder personeel dat het jaar ervoor uit dienst is gegaan. Het onderzoek is gedaan in de Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), ziekenhuiszorg, Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en gehandicaptenzorg. De oud-medewerkers werden vragen gesteld over de vertrekredenen, de tevredenheid over de voormalige baan en de huidige werksituatie. Als terugkoppeling ontvingen werkgevers een benchmark waarin zij konden aflezen hoe hun organisatie zich verhield tot anderen.

Vervolg

Begin 2018 kijken we met betrokken HR-professionals welke adviezen we uit deze resultaten kunnen halen. Veel oud-medewerkers gaven aan het op prijs te stellen hun mening te geven over de oude baan. Een exit-interview ontbreekt vaak nog bij zorgorganisaties. Omdat het verspreiden van papieren vragenlijsten tijd vraagt in de organisatie maar ook van deelnemers, kijken we in 2018 hoe we een dergelijk onderzoek op andere wijze een vervolg kunnen geven.