Resultaten proeftuin eOverdracht Amsterdam

18-11-20
Infographic eOverdracht

Bijna 52% van de mensen die bij de verpleegkundige zorg betrokken zijn ervaart problemen in de overdracht van gegevens. Denk bijvoorbeeld aan onvolledige informatie en geen of een onduidelijke overdracht. Gegevens worden nog handmatig in eigen systemen ingevoerd. Dit kost tijd en kan leiden tot fouten. Ook moeten cliënten hun verhaal opnieuw vertellen of aanvullen als ze naar een andere zorgorganisatie gaan. 

Om dat te verbeteren is de informatiestandaard eOverdracht ontwikkeld.
De eOverdracht is een elektronische manier om gegevens foutloos en efficiënt te registreren en over te dragen. De standaard is ook in het Kwaliteitsregister van Zorginstituut Nederland opgenomen. Daarmee is vastgelegd dat zorgaanbieders en leveranciers volgens deze standaard werken. 

De eOverdracht heeft veel voordelen: 

  • De zorg wordt efficiënter en veiliger door minder kans op fouten
  • Er blijft meer tijd over de cliënt en de cliënt wordt minder belast
  • Zorgprofessionals werken prettiger met elkaar samen. 


De rol van SIGRA
Inmiddels hebben we onze eerste ervaringen opgedaan met elektronische gegevensuitwisseling volgens deze standaard. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft SIGRA dat uitgevoerd in de Proeftuin eOverdracht. 

Bekijk de infographic voor de resultaten van de Proeftuin eOverdracht Amsterdam.