Resultaten onderzoek 'Imago Zorg en Welzijn'

16-09-20
Imago onderzoek voorblad

Het imago van de zorg heeft een grote boost gekregen door de corona-periode. RegioPlus, het samenwerkingsverband van de veertien regionale samenwerkingsverbanden (waaronder SIGRA), heeft onlangs namens de regio’s een imago-onderzoek laten uitvoeren onder bijna 1200 personen. De doelgroep is breed. Namelijk jong en oud, diverse opleidingniveaus, niet werkend in de zorg, oud zorgmedewerkers, werkend, man en vrouw.

De resultaten van dit onderzoek biedt inzicht in het huidige imago en de mogelijke invloed van de coronacrisis. Met deze inzichten kunnen we onze arbeidsmarktstrategie bijstellen. We delen de belangrijkste resultaten en aanbevelingen uit het rapport.

  • De meeste Nederlanders associëren leren en werken in Zorg en Welzijn met het ziekenhuis, medische beroepen, ouderen(zorg) en verzorging. 
  • Als Nederlanders moeten aangeven in welke deelsectoren binnen Zorg en Welzijn ze zichzelf zien werken, kiezen de meesten voor sociaal werk (25%) en het werken in ziekenhuizen (25%)
  • Het beeld over de sector Zorg en Welzijn is door corona uitvergroot. In positieve zin; meer draagvlak, betekenisvol werk wat voldoening geeft. En in negatieve zin: namelijk het uitblijven van de loonsverhoging en werkdruk (dat was ook voor corona).

Aanbeveling: Het is belangrijk om het negatieve aan te kaarten en het positieve te benadrukken in de arbeidsmarktcommunicatie. Benadruk bijvoorbeeld dat het belangrijk is voor de samenleving dat er meer mensen kiezen voor deze cruciale beroepen. ‘Met meer mensen in de zorg, minder tekorten, neemt de werkdruk af en is er weer meer ruimte voor flexibiliteit en al het moois dat werken in de zorg te bieden heeft’.

  • Het beeld van salaris is weinig positief. Tegelijkertijd geven de resultaten aan dat geïnteresseerden in de zorg zich nauwelijks informeren. De vraag is daarom ook of het beeld wat men over salaris klopt met de werkelijkheid.

Aanbeveling: Laat zien wat je verdient in de verschillende functiegroepen in de zorg in relatie tot andere beroepen. Probeer eenvoudig en snel inzichtelijk maken of en hoe een overstap naar Zorg en Welzijn voor iemand persoonlijk haalbaar kan zijn.

  • Een vrij grote groep is geïnteresseerd in de sector (22%), echter slechts 7% geeft aan zich goed te informeren. De rest informeert zich nauwelijks maar heeft wel behoefte aan bijvoorbeeld voorlichting.
  • Potentieel geïnteresseerden zoeken het meest via een website. Daarna bezoeken ze graag meeloopdagen en open dagen om een beeld te schetsen over werken bij een organisatie. 

Aanbeveling: Informeer geïnteresseerden met online voorlichtingsmateriaal en laat geïnteresseerden kennismaken met jouw organisatie door middel van open dagen en meeloopdagen of online varianten.

  • Jongeren zijn met name vooral geïnteresseerd in praktische info zoals arbeidsvoorwaarden, flexibiliteit in uren en perspectief zoals doorgroeimogelijkheden. Hen aanspreken op ‘van betekenis zijn’ werkt minder. Daarnaast wordt er opgemerkt dat de zorg is vernieuwd. Digitale innovaties delen bekrachtigt hun gevoel.

Aanbeveling: In het rapport wordt daarom aanbevolen om minder de 'care' kant van beroepen te benadrukken. En meer te focussen op informatie over startsalaris, flexibele uren en doorgroeimogelijkheden. Laat daarnaast ook zien dat je in de Zorg en Welzijn bezig bent met technologische ontwikkelingen.

Meer weten? Lees het volledige rapport 'Rapportage imago-onderzoek Zorg en Welzijn'.