Regionale werkgroep praktische architectuurvraagstukken van start

15-10-18
Regionale architectuurwerkgroep - SIGRA

Op 27 september 2018 kwam de regionale architectuurwerkgroep voor het eerst bijeen. De opkomst was groot en divers. De werkgroep voorziet dus in een behoefte en heeft een belangrijke opdracht: het verbeteren van de informatie uitwisseling (tussen zorg- en welzijnsorganisaties onderling en met burgers); het faciliteren van de inzet van technologische vernieuwingen en het uitvoeren van domein overstijgende data analyses. Dit alles om ervoor te zorgen dat het voor professionals makkelijker wordt om hun werk te doen en Amsterdammers en hun mantelzorgers zoveel mogelijk zelf de regie kunnen voeren over hun welzijn.

Samen kom je verder
Er loopt op dit gebied natuurlijk al veel, regionaal en landelijk. We zien in de praktijk dat partijen soms, bijvoorbeeld omwille van de snelheid, alleen dingen oppakken en dat er verschillende oplossingen naast elkaar ontstaan. SIGRA hoopt met het faciliteren van deze werkgroep dat we de lopende gezamenlijke ontwikkelingen verder kunnen versterken; relevante kennis met elkaar kunnen delen en 'eiland automatisering' voorkomen.

Geen allesomvattende architectuurplaten
We kiezen voor een praktische insteek: op het moment dat er een actueel vraagstuk speelt met een regionale architectuurcomponent, pakken we die gezamenlijk op en zorgen we dat we aanhaken bij en voortbouwen op onze regionale architectuur uitgangspunten. Het maken van één complete, alles omvattende architectuurplaat is dus zeker niet het doel van deze werkgroep. Wel bouwen we met elkaar in de loop van de tijd aan een steeds completer plaatje.

Drie speerpunten

We hebben de 27e met elkaar bepaald dat we starten met de volgende drie onderwerpen:

  • Meer uitwisseling met XDS: de internationale standaard waarmee zorginstellingen medische beelden zoals röntgenfoto’s uitwisselen. Deze wordt in onze regio al volop gebruikt. We zijn nu op zoek naar de volgende, meest urgente toepassingen. Zoals laboratoriumuitslagen, medische samenvatting, geboortezorg en/of verpleegkundige overdracht.
  • Gezamenlijke aansluiting op de PGO’s: alle zorgorganisaties stellen via portalen en PGO’s informatie beschikbaar aan hun patiënten en cliënten. Is het slim om hierin op architectuurniveau samen op te trekken?
  • Onderlinge afstemming en communicatie in de wijkzorg: hoe zorgen we dat zorgverleners die samenwerken rondom kwetsbare ouderen, diabetici, etc. elkaar snel weten te vinden en de zorg goed kunnen afstemmen? Wat kan de Amsterdammer zelf doen?

Vervolg en meer informatie

Subgroepen gaan aan de slag met het uitwerken van bovenstaande onderwerpen.
De volledige werkgroep komt donderdag 24 januari 2019 weer bijeen.
Wilt u meer weten over een van de onderwerpen of u aanmelden voor de werkgroep? Neem dan contact op met Walter de Haan of Janneke Vosse.