Regeerakkoord Memo 2017

11-10-17

RegioPlus heeft een Regeerakkoord memo 2017 samengesteld. Deze memo geeft een overzicht van de relevante (beleids)maatregelen van het nieuwe kabinet Rutte III van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor de arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn.

Samenvattingen voor sector zorg en welzijn

Met deze memo wordt u voorbereid op de kansen, mogelijkheden, gevolgen en financiële consequenties naar aanleiding van het nieuwe Regeerakkoord. In de Regeerakkoord memo vindt u samenvattingen van de volgende onderdelen van het nieuwe Regeerakkoord:

              1. Samenvatting: Investeren voor iedereen
              2. Samenvatting: Zekerheid en kansen in een nieuwe economie
              3. Samenvatting: Nederland wordt duurzaam
              4. Samenvatting: Nederland in de wereld
              Bijlage: Budgettair overzicht

U kunt de memo downloaden via deze link.

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl