Project Beter oud in Amsterdam presenteert praktische tools voor gestructureerde eerstelijns ouderenzorg

19-02-18
Handreiking en poster met praktische tools voor gestructureerde eerstelijns ouderenzorg - SIGRA

Op 8 februari 2018 vond de stedelijke conferentie ‘Beter Oud in Amsterdam’ plaats met als doel: doorstart en start implementatie van de resultaten uit het project! Tijdens deze conferentie deelden de initiatiefnemers hun enthousiasme, ervaringen en resultaten van de meer gestructureerde en beter afgestemde samenwerking in vier proeftuinen in de stad.

De partners zijn vier aanbieders van wijkverpleging (Amstelring, Cordaan, Evean en Zonnehuisgroep Amstelland) en drie aanbieders van huisartsenzorg (Huisartsen Zuid (CHAGZ), GAZO en SAG). De partners zijn van plan hun samenwerking te bestendigen en uit te breiden naar andere buurten in de stad. Ze zijn o.a. bezig met gezamenlijke opvang na ziekenhuisverblijf van ouderen, betere medicatiebewaking, vroegsignalering, Advance Care Planning en afstemming met het sociale domein. Aansluiting van meerdere aanbieders en partners staat hoog op hun verlanglijstje.

Poster en handreiking met praktische tools

De conferentie was direct een mooie gelegenheid voor de presentatie van de poster ‘aandachtspunten en adviezen voor huisarts, POH en wijkverpleegkundige vanuit ouderen’ en de handreiking ‘betere zorg voor thuiswonende Amsterdamse ouderen’ die tijdens het project zijn ontwikkeld. De handreiking is bedoeld voor huisartsenvoorzieningen, en bevat praktische tools om eerstelijns ouderenzorg meer structuur en samenhang te geven binnen de eigen praktijk en met de partners in de buurt.

Beter Oud in Amsterdam is op dit moment een project voor de jaren 2017 en 2018. De projectleiding staat onder de bezielende leiding van drie organisaties: Ben Sajet Centrum, SIGRA en Elaa. Komende periode zullen meer conferenties worden georganiseerd rondom Beter Oud in Amsterdam.

Lees meer over Beter oud in Amsterdam