Plannen SIGRA 2018 en start SIGRA Games

09-01-18
Spelen van SIGRA games

Naast alle mooie behaalde resultaten in SIGRA-verband in 2017, zijn er ook weer genoeg plannen voor 2018. Nieuw in 2018 is het 'SIGRA Innovatielab Zorg en Welzijn’. Hierin gaan partijen kennis bundelen, elkaar inspireren rond taaie vraagstukken en aan de slag met domeinoverstijgende data-analyses. Het wordt ook een speels jaar, waarin we veel SIGRA Games willen gaan spelen binnen onze samenwerkingen, om deze nog verder te optimaliseren!

Ambities per programma

In het programma Integrale Zorg & Welzijn ligt de focus dit jaar onder andere op 'kwetsbare ouderen', een 'veilige en snelle medicatieoverdracht voor alle patiënten' en een 'goede samenwerking tussen formele en informele zorg'. In het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs zijn onder andere 'behoud en mobiliteit' en 'duurzame instroom' van medewerkers en 'anders opleiden' speerpunten voor het komende jaar. In het programma ICT, innovatie en eHealth ligt de nadruk onder andere op het 'borgen van privacy en informatieveiligheid' en een 'goede en veilige digitale overdracht van patiëntgegevens tussen zorgverleners'.
In het SIGRA Jaarplan 2018 vindt u een overzicht van alle ambities.

De SIGRA Games

Om onze samenwerkingen op bovenstaande onderwerpen nog verder te inspireren en te optimaliseren, zijn de SIGRA Games ontwikkeld. Dit is een koffer met spellen, die ingezet kunnen worden om samenwerking op diverse vlakken een boost te geven. De SIGRA Games zijn ontwikkeld in samenwerking met Common Eye en een team van creatievelingen, ter ere van het 55 jarig jubileum van SIGRA. Tijdens de SIGRA ledenvergadering 2017 zijn de games enthousiast ontvangen en gespeeld door de aanwezigen.

Heeft u interesse in het spelen van de SIGRA Games onder begeleiding van SIGRA;
laat het weten!

Vanaf half januari gaan we hiermee starten.
Stuur hiervoor een mail naar games@sigra.nl