Onverminderd hoog aantal vacatures

12-08-19
Ziekenhuis

Vooral organisaties in VVT en GGZ ervaren problemen met vervullen.
In Noord-Holland en Flevoland staan er naar schatting 2.370 vacatures open in Zorg en Welzijn. Dat blijkt uit de vacaturepeiling voorjaar 2019 van SIGRA in samenwerking met VBZ en Zowelwerk. Meer dan de helft (52%) van de vacatures staat langer dan 3 maanden open.

In Amsterdam staan er naar schatting 800 vacatures open, in Zaanstreek – Waterland 330 en in Noord-Holland Noord gaat het om ongeveer 590 vacatures. 

In vergelijking met vorige peilingen blijkt dat ziekenhuizen nu met relatief veel moeilijk vervulbare vacatures kampen. Het gaat dan met name om specifieke functies, zoals gespecialiseerd verpleegkundigen en personeel in de operatiekamers.

Het grootste aantal vacatures staat open in de Verpleging, verzorging en thuiszorg, het gaat dan met name om verzorgenden en verpleegkundigen.

Relatief gezien is de vacaturegraad (het aandeel vacatures op personeelsleden) in de GGZ het grootst. De GGZ-branche ervaart met name knelpunten in wetenschappelijk opgeleid personeel, zoals psychiaters en psychologen.

Lees de gehele vacaturepeiling

Dit is bijdrage 2 in de reeks vanuit SIGRA over personele tekorten in de regio.