Nieuw! De online BeleidsSpiegel Fysieke belasting

01-09-20
BeleidsSpiegel


Is het beleid fysieke belasting in jouw organisatie op orde? Met de handige nieuwe online BeleidsSpiegel van Gezond & Zeker heb je snel een duidelijk antwoord op die vraag!

Checklist
Voor veilig, energiek en gezond personeel is een goed beleid fysieke belasting binnen de organisatie essentieel. De BeleidsSpiegel is een checklist die helpt om dit beleid in jouw organisatie in kaart te brengen. Ook ‘spiegelt’ het je beleid aan de landelijke afspraken zoals ze zijn vastgelegd in de arbocatalogus. Het is een belangrijk instrument, maar het was altijd lastig om in te vullen. Daarom is er nu een handige online BeleidsSpiegel ontwikkeld in opdracht van de regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus in het kader van het programma Gezond & Zeker.

Het gaat in de BeleidsSpiegel om onderwerpen zoals training in het gebruik van hulpmiddelen, maar ook om het beschermen van zwangere werknemers tegen fysieke overbelasting en het gebruik van transferprotocollen in de zorgdossiers. Sociale partners hebben daar afspraken over opgenomen in de Arbocatalogus, met de BeleidsSpiegel loop je die onderwerpen langs. In het ideale geval beantwoord je op alle vragen ‘ja’. Zo niet, dan geeft de online BeleidsSpiegel ook tips over hoe de situatie verbeterd kan worden. Daarnaast krijg je een vergelijking te zien van jouw resultaten met de landelijke gegevens. De online BeleidsSpiegel is te vinden via: www.beleidsspiegel.nl

Gezond & Zeker
Sinds 2005 coördineert RegioPlus samen met de regionale werkgeversorganisaties Zorg en Welzijn Gezond & Zeker. Gezond & Zeker is een actief programma met als doel het verspreiden van kennis naar werknemers in zorg en welzijn om agressie en fysieke belasting zoveel mogelijk te voorkomen. Naast fysieke belasting en agressie zijn belangrijke thema’s van het Gezond & Zeker programma de balans tussen werk en privé, psychosociale arbeidsbelasting en zelfredzaamheid van cliënten. Kijk op www.regioplus.nl en www.blijfinzetbaar.nl voor meer informatie.