Meer en anders opleiden: voortgang ZONN en SPInOV

10-12-18
Meer en anders opleiden: voortgang ZONN en SPInOV - SIGRA

Het afgelopen half jaar zijn er weer verschillende bijeenkomst georganiseerd vanuit de projecten ZONN en SPInOV. Tijdens deze bijeenkomsten zijn opleidingsplannen gedeeld en ging men met elkaar in gesprek over de gap tussen de opleidingsplannen en het aantal noodzakelijke opleidingsplaatsen en over meer en anders opleiden. Wat geconcludeerd kan worden is dat er meer is opgeleid dan in de voorgaande jaren, dat men elkaar zowel binnen en buiten de organisatie steeds beter weet te vinden en dat er meer gekeken wordt naar hoe het ook ‘anders’ kan. Toch moeten we ook concluderen dat de opleidingsinspanning nog achterblijft bij de oplopende arbeidstekorten.

Edwin van der Meer, voorzitter RvB BovenIJ ziekenhuis en voorzitter SIGRA-bestuur, benadrukte tijdens de Werkconferentie ‘Samen Maximaal Opleiden’ op 27 september 2018 dat de tekorten enerzijds een zorg zijn, maar dat het anderzijds ook een uitdaging is om deze tekorten op te lossen, door te kijken naar creatieve oplossingen voor ‘Meer en Anders’ opleiden. Het is belangrijk dat alle organisaties dit onderwerp hoog op de agenda blijven zetten.

Belang driehoek binnen en buiten organisaties

Samenwerking binnen de driehoek lijnmanagement, HRM en opleidingsverantwoordelijken, zowel binnen de eigen organisatie als buiten de eigen organisaties, is belangrijk voor het regionaal ‘Meer en Anders’ opleiden. Binnen deze driehoek is vertrouwen en lef nodig, waarbij communicatie erg belangrijk is. In het algemeen zouden medewerkers minder administratieve lasten moeten hebben, om ruimte te hebben voor het ‘meer en anders ‘ opleiden en om te werken aan de samenwerking binnen de interne- en externe driehoek.

Vervolg

De vertrekredenen van zowel studenten als medewerkers en wat er voor nodig is om hen te behouden voor de sector vinden de deelnemers van ZONN en SPInOV een belangrijk onderwerp op de agenda voor vervolgbijeenkomsten. Ook willen ze elkaar blijvend op de hoogte houden van relevante ‘best practices’ en andere goede initiatieven, zodat men van elkaar kan blijven leren. Daarnaast vinden ze het van belang om niet alleen de opleidingsbehoefte van de eigen organisaties te kennen, maar ook de regionale ambities daarin mee te nemen.

Lees meer over ZONN en SPInOV