Draag bij aan het verminderen van antibiotica en medicijnresten in water

16-09-20

De Nederlandse bevolking gebruikt steeds meer medicijnen. Jaarlijks komt minstens 140 ton resten van medicijnen via urine en ontlasting in het riool terecht. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en het drinkwater. Daarom is een publiek private samenwerking gestart om medicijnresten uit water te verwijderen en de waterkwaliteit te verbeteren. Is jouw organisatie bezig met dit thema? Neem dan deel aan dit consortium en lees verder.

Unieke samenwerking & nieuwe aanpak waterbehandeling
Voor het eerst werken waterschappen, kennisinstellingen, ziekenhuizen, zorgorganisaties, watertechnologieleveranciers en farmaceutische bedrijven samen om de emissie van medicijnresten en antibiotica bij de bronnen te verwijderen. Dit doen zij in het Nederlandse consortium Antiobiotica uit Water. Dit consortium is een publiek-privaat-samenwerkingsproject gestart. Met dit project richt men zich op het ontwikkelen, demonstreren en verspreiden van kennis van nieuwe en toegankelijke waterbehandelingstechnologieën. Deze technologieën detecteren en verwijderen medicijnresten, in het bijzonder antibiotica, uit effluent van ziekenhuizen en zorgorganisaties in Nederland.

Er wordt gewerkt aan:

  • Beoordelingscriteria voor het selecteren van veelbelovende watertechnologie voor het verwijderen van antibiotica en medicijnresten uit (industrieel) effluent. Bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid, duurzaamheid, circulariteit en technologie die functies kunnen combineren (verwijderen en terugwinnen);
  • Verdere ontwikkeling van de huidige (state-of-the-art) én ook innovatieve technologieën voor het verwijderen van medicijnresten en antibiotica en toepassing in verschillende matrices zoals bron-effluent door onderzoek en demonstratie.

De resultaten van de projecten binnen dit consortium zijn bruikbaar voor ziekenhuizen en zorgorganisaties in Nederland die gericht maatregelen willen nemen om antibiotica en medicijnresten uit hun afvalwater te verwijderen.

Wat vraagt deelname aan dit consortium van uw organisatie? Wat levert het op?  
Voor het slagen van de projecten binnen dit consortium is deelname van zorgorganisaties en ziekenhuizen cruciaal. Jouw eisen en wensen geven de belangrijke kaders voor de ontwikkelaars van watertechnologie en de beleidsmakers van overheden. Aan welke eisen moet de technologie voldoen, wat mag het kosten en hoe past de technologie in jouw bedrijfsvoering?

Van uw organisatie vraagt dit:

  • eenmalige kosten van €1.950 voor deelname aan het Nederlandse consortium Antiobiotica uit Water; de focus ligt op antibiotica maar de activiteiten zijn gericht op het verwijderen van medicijnresten in brede zin.
  • een jaarlijkse investering - in kind en/of in cash - voor wanneer je binnen dit consortium wilt meedoen met één van de (gesubsidieerde) projecten in dit kader.

Interesse?
Neem dan contact op met Oddy Folgerts via ofolgers@sigra.nl of Robert Thijssen rthijssen@sigra.nl