Lancering Opleidingshuis

09-10-17
Opleidingshuis gaat live

Op 3 oktober is het opleidingshuis live gegaan tijdens een bijeenkomst in OLVG Oost. Het online platform toont het trainingsaanbod van SIGRA-leden uit de regio Groot Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Sylvia Bazuin, Projectmanager Leerhuis OLVG, opende als dagvoorzitter de bijeenkomst: “Dit instrument vervult in de behoefte om meer inzicht te hebben in elkaars aanbod en meer te willen samenwerken op het gebied van bij- en nascholing.” Het opleidingshuis is één van de huizen op het platform voor Zorg Werkt Zeker, naast de andere huizen mobiliteitshuis en vitaliteitshuis.

Sociale technologie

De aanwezigen werden ingeleid in de nieuwe manier van leren door Sibrenne Wagenaar, adviseur en facilitator vanuit Link2Learn. De manier van leren door professionals verandert snel door sociale technologie. In tijden van tweets, apps en likes is knowmadisch werken en online professionaliseren belangrijk. Het nieuwe werken is gebaseerd op samenwerken en netwerken, het opdoen van nieuwe vaardigheden en competenties.  Mensen die zich online weten te professionaliseren staan sterker in het werk en zijn succesvoller. Voor opleiders de uitdaging om dit te ondersteunen.

Vormen van het nieuwe leren

Naast e-learning en blended learning (een mix van klas en online) is er massive online open course (MOOC), private small online course (SPOC) en praktijkleren, zoals het One Minute Wonder (OMW). OMW is een innovatief project van Onbegrensd Leren, een onderwijsvernieuwingsprogramma binnen het UMC Utrecht. One Minute Wonder biedt medewerkers van het ziekenhuis de mogelijkheid om te leren op het moment dat zij een onderbreking of loze tijd ervaren tijdens hun werkzaamheden, bijvoorbeeld als ze wachten op een collega of wachten tot een patiënt gearriveerd is. De volledige presentatie van Sibrenne Wagenaar is hier te bekijken.

Waarom een opleidingshuis?

Zorg & Welzijn is voortdurend in beweging. Waar verandering een voortdurend proces is, doen zich vraagstukken voor waarvoor nog geen oplossing beschikbaar is. Deze vraagstukken vragen om het ontwikkelen van nieuwe kennis, vaardigheden of competenties. Trainen is net als het bijhouden van een vreemde taal, je moet het bijhouden. Om mee te bewegen naar de toekomst is het voor medewerkers belangrijk zichzelf te blijven ontwikkelen.

In het Opleidingshuis vindt u onder andere na- en bijscholing op het terrein van voorbehouden en risicovolle handelingen, communicatie (w.o. agressie en weerbaarheid) en vitaliteitstraining (omgaan met stress, werkdruk). Medewerkers van SIGRA-leden kunnen gebruikmaken van het scholingsaanbod van de deelnemende instellingen van SIGRA. Initiatiefnemers zijn AMC, Amstelring, Arkin, OLVG en Zonnehuisgroep Amstelland.

Voor meer informatie over het opleidingshuis kunt u terecht bij Waheeda Abdoelrahman,w.abdoelrahman@sigra.nl of 06 580 842 00 of kijk op https://opleiding.zorgwerktzeker.nl/

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl