Jaarplan Arbeidsmarkt & Onderwijs SIGRA 2017

03-04-17
Jaarplan Arbeidsmarkt & Onderwijs SIGRA 2017

Het jaarplan Arbeidsmarkt & Onderwijs 2017 van SIGRA staat online. In dit plan wordt eerst een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt genoemd. Vervolgens staat er per pijler een overzicht van de te ondernemen activiteiten en de gewenste resultaten. Het plan biedt een compact overzicht van het jaarprogramma van Arbeidsmarkt & Onderwijs. Hier vindt u het plan. 

Ingegeven door de trends en ontwikkelingen, richt SIGRA zich in 2017 met het programma Arbeidsmarkt & Onderwijs samen met haar leden op onderstaande activiteiten:

1. Strategisch arbeidsmarktbeleid: ondersteuning netwerk en onderzoek

2. Beeldvorming en beroepsoriëntatie: voorlichting en promotie van de sector, samen werken aan realistische beeldvorming

3. Leren en werken: afspraken maken over de opleidingsbehoefte voor nu en in de toekomst, in samenwerking met gemeente en onderwijs

4. Beleid duurzame inzetbaarheid: mobiliteit en vitaliteit van medewerkers

Meer lezen? Hier vindt u het plan. 

Wilt u het plan hard-copy ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar sigra@sigra.nl

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl