Inwoners en professionals denken mee over SIGRA-Meerjarenvisie 2020-2024

27-06-19
Inwoners en professionals denken mee over SIGRA-Meerjarenvisie 2020-2024

‘Hoe ziet de zorg voor ouderen, gezinnen en mensen met GGZ-problematiek er in 2025 uit? Wat kan zo blijven en wat moet dan beslist verbeterd zijn?’ Deze vragen stelde SIGRA aan inwoners en zorg- en welzijnsprofessionals tijdens een inspirerende bijeenkomst op dinsdag 25 juni.

De ideeën van inwoners en professionals zijn voor SIGRA belangrijk bij het ontwikkelen van de Meerjarenvisie. Net als de ideeën van bestuurders en beleidsmakers van de SIGRA-lid-organisaties en de financiers van zorg en welzijn. Op basis van de Meerjarenvisie pakt SIGRA domein-overstijgende vraagstukken op die bijdragen aan een betere zorg en welzijn. Voor ieder jaar maakt SIGRA een plan, waarin staat welke resultaten we dat jaar met elkaar willen realiseren.

Wat vinden inwoners en zorg & welzijn-professionals belangrijk?

Op 25 juni ging SIGRA met inwoners en professionals in gesprek over ‘streefbeelden’ voor zorg en welzijn voor de komende periode. Dit gebeurde aan de hand van drie casussen: een gezin met opgroeiende kinderen en meerdere zorg- en ondersteuningsvragen waaronder schulden; een jongvolwassene met verslavingsproblematiek die zijn leven op de rit wil krijgen; een alleenstaande, kinderloze 96-jarige vrouw die tot dusver zelfstandig was tot ze haar arm breekt en niet meteen naar huis kan. Zo kwamen veel opbouwende ideeën naar voren over waar we in zorg & welzijn nu staan en waar het naartoe moet.

Meer verbinden en afstemmen

“Benut de kwaliteiten van senioren, ieder mens kan iets!”, “Help de GGZ-cliënt om zijn kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen” en “Begin bij de vraag die een gezin heeft over zorg of ondersteuning.” Dit zijn voorbeelden van suggesties die inwoners en professionals gaven tijdens de bijeenkomst. Bestuurders en managers beseffen dat het van belang is dat de organisaties in de verschillende zorg en welzijn-domeinen meer met elkaar verbinden en afstemmen. Dat kan mede dankzij de input en inzet van inwoners en professionals.

Lees hier het verslag van de bijeenkomst met alle opbrengsten en ideeën