Hilarische ideeën leiden tot grote kansen; paradigmaverschuivingen en herkaderen in het jeugddomein

20-06-19
Hilarische ideeën leiden tot grote kansen; paradigmaverschuivingen en herkaderen in het jeugddomein - SIGRA

Op 18 juni gingen twintig jeugdprofessionals, vanuit het Programma lerende omgeving jeugdprofessionals, samen aan de slag met de methode van herkaderen/reframing. Tijdens de inspirerende workshop Paradigmashifts en Herkaderen hielden zij aannames tegen het licht en leerden anders kijken en doen. “Een inspirerende workshop, die je stimuleert om snel en in heldere stappen out-of the box te denken en door te pakken”, vond een deelnemer.

“Veel van ons denken en (professioneel) handelen is gebaseerd op aannames. Als we deze aannames analyseren, kunnen we ze in twijfel trekken en vervangen door andere, nieuwe aannames”, vertelde workshopleider Karim Benammar tijdens de bijeenkomst. Karim is filosoof en gespecialiseerd in transformerend denken.

In het eerste deel van de workshop keek de groep naar de grote paradigmaverschuivingen die er momenteel plaatsvinden in onze manier van leven, werken en in de businessmodellen van verschillende sectoren. In tweetallen werkten de aanwezigen aan het identificeren van paradigmaverschuivingen in het jeugddomein en deelden inzichten over hoe we hierdoor anders kunnen werken.

Hilarische inzichten leiden tot grote kansen

In het tweede deel ging de groep eigen werkactiviteiten herkaderen. De professionals bekeken hun eigen aannames kritisch en vervingen deze door tegenovergestelde aannames. Dit leidde tot hilarische inzichten. “Het mooie is dat juist in het onvoorstelbare soms grote kansen en vernieuwende oplossingen liggen”, vertelt Karim. Tot slot ontwierp de groep een experiment om deze nieuwe aannames te testen in het werk en zo inzichten direct om te zetten in actie.

Workshop mogelijk gemaakt door winnaar SIGRA Samenwerkingsaward!

Deze workshop werd mogelijk gemaakt door ‘verbinder in hart en nieren’, Henrieke van Diermen (Spirit!). Zij won vorig jaar de SIGRA Samenwerkingsaward, vanwege haar verbindende en initiërende rol bij projecten in het jeugddomein. Het prijzengeld zette zij in voor deze workshop.

Lees meer over het Programa lerende omgeving jeugdprofessionals