Helft zorg- en welzijnsvacatures moeilijk te vervullen

13-07-17

Maar liefst 51 procent van de vacatures onder zorg- en welzijnspersoneel in het werkgebied van SIGRA en VBZ werd in het voorjaar als moeilijk vervulbaar aangemerkt. Dat blijkt uit de vacaturepeiling voorjaar 2017. De VVT ‘kampt’ met de hoogste vacaturegraad, en heeft ook relatief de meeste moeilijk vervulbare vacatures, vooral in Amsterdam.

In absolute aantallen zijn de meeste vacatures op mbo-niveau 3 en 4 (verzorgenden, mbo-verpleegkundigen en agogen). Ziekenhuizen en UMC’s melden vooral vacatures voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen. In de peiling is ook gekeken naar regionale verschillen tussen de vacaturegraden in de VVT. In Noord-Holland Noord en Midden- en Zuid Kennemerland is de verhouding vacatures op het totaal aantal medewerkers het hoogst. In Amsterdam werd het hoogste aantal moeilijk vervulbare vacatures in de VVT gemeld.

Bekijk de vacaturepeiling Voorjaar 2017

Over de vacaturepeiling

De vacaturepeiling wordt afgenomen bij de zorgorganisaties in Amsterdam en Diemen, Zaanstreek- Waterland, Noord-Holland Noord, Midden- en Zuid Kennemerland, Amstelland en Meerlanden. Van de 123 benaderde organisaties, leverden 65 organisaties gegevens aan. De peiling functioneert als een ‘thermometer’ voor de arbeidsmarktsituatie. Al vanaf 1998 vind vanuit SIGRA en VBZ elk half jaar een vacaturepeiling plaats; dit jaar voor het eerst samen. De vacaturepeiling is daarbij vernieuwd. De focus is gelegd op zorg- en welzijnspersoneel tot en met hbo+-niveau en er wordt onderscheid gemaakt in kwalificatieniveaus.