Geslaagde stedelijke scholing COPD en Astma

11-03-19
Geslaagde stedelijke scholing COPD en Astma door het Transmuraal Platform Amsterdam - SIGRA

Op 6 maart 2019 vond de informatieve stedelijke scholing Lentebries plaats over Astma en COPD. De scholing werd goed bezocht door onder andere huisartsen, POH’ers en specialisten ouderengeneeskunde. De scholing is onderdeel van het Transmuraal Platform Amsterdam.

De aanwezigen deelden nieuwe ontwikkelingen rondom: vergoedingsstructuur voor fysiotherapie, de ziektelastmeter en de inzet van de wijklongverpleegkundige. Daarnaast was er verdieping op verschillende onderwerpen tijden de twee workshoprondes.

Transmuraal Platform Amsterdam

De scholing werd georganiseerd door de stedelijke werkgroep COPD-Astma van het Transmuraal Platform Amsterdam. Dit is het coördinerende platform tussen de 1e en de 2e lijn in Amsterdam, dat helpt, faciliteert en erop toeziet dat de transmurale afspraken worden gemaakt, geborgd en nageleefd. Het doel is optimale zorg (kwaliteit) op de juiste plaats (doelmatigheid) door de juiste zorgprofessional ten behoeve van de patiënt! Binnen het Platform bestaan verschillende werkgroepen, die rond een bepaald thema transmurale afspraken maken met elkaar: COPD & Astma, CVRM/HVZ, DM, CVA en GGZ. Er is ook de app Amsterdam Transmuraal, die huisartsen en specialisten snel toegang biedt tot de transmurale werkafspraken die binnen de verschillende werkgroepen gemaakt worden. Ook geeft de app direct toegang tot de actuele contactinformatie van alle zorgverleners in Amsterdam. Het Transmuraal Platform Amsterdam is onderdeel van het programma Integrale Zorg & Welzijn van SIGRA.

Lees meer over het Transmuraal Platform Amsterdam