Geen instroomlimiet voor opleidingen Verpleegkunde in 2019-2020

27-06-18
Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde - SIGRA

Het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) laat in een persbericht weten dat er geen instroomlimiet is voor opleidingen Verpleegkunde in 2019-2020.

Het loslaten van de numerus fixus voor de opleidingen Verpleegkunde in 2019-2020 is een positieve ontwikkeling gezien de grote personeelstekorten in de zorg- en welzijnssector. De vraag naar stage-/opleidingsplaatsen blijft evenredig hoog. Zorginstellingen zijn zich dan ook bewust van hun verantwoordelijkheid om voldoende en kwalitatief goede plaatsen aan te bieden. SIGRA speelt hier al op in met de samenwerkingsverbanden SPInOV en ZONN en zal ook de komende tijd met haar leden scherp de focus leggen op het genereren hiervan.

Lees hier het persbericht van het LOOV