Fieldlabs start het schooljaar goed

02-10-17
Fieldlabs start het schooljaar goed Almer Amsterdam Zorg in de wijk in de 21e eeuw ROC SIGRA Cordaan Amstelring Hof van Sloten Vreugdehof Almere Amsterdam Zorg en Welzijn arbeidsmarkt studenten

Met de start van het schooljaar 2017 is Fieldlabs ook goed op de kaart gezet, zowel in Amsterdam als in Almere. De aftrap van de locatie Fieldlab Amsterdam-Vreugdehof vindt nog plaats op 17 november. Het concept Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw is een nieuwe leervorm. Het gaat om een innovatieve setting van opleiden in de wijk, altijd ‘bij de tijd’ en ‘bij de cliënt’ en is gericht op ontmoeting.  

Start Fieldlab Amsterdam –Hof van Sloten

Met de eerste lesdag van de vakschool Langdurige Zorg in het Fieldlab Amsterdam -Hof van Sloten werd deze locatie op 13 september jl. geopend. Twee groepen, ruim 40 studenten krijgen met ingang van dit schooljaar geen les op het ROC maar in het verpleeghuis Hof van Sloten. De eerste vakschoolgroep is in januari 2017 al gestart in Fieldlab Amsterdam –Vreugdehof.

Fieldlabs on Tour in Almere

Het nieuwe schooljaar van 2017 startte voor de studenten in de sector Zorg van het MBO College Almere in de wijk en niet op school. ’Fieldlabs on Tour’ brengt het onderwijs dichtbij en daar waar het gebeurt; namelijk in de wijk bij zorgorganisaties in huis of in het gemeentehuis. In het kader van de leereenheden ‘Ik en mijn beroep’ en ‘Oriëntatie op mijn beroep’ gaan de studenten ‘op tour’ en zo kregen 300 studenten gedurende 4 weken op een andere manier les.

Beleef het Fieldlab! Op 17 november in Fieldlab Vreugdehof

Fieldlabs nodigt je uit om een kijkje in onze keuken te nemen. Kom een Fieldlab ervaren op 17 november van 13:00 – 17:00 uur in revalidatie- en verpleeghuis Vreugdehof, De Klencke 111 in Amsterdam Buitenveldert. Deze dag is de aftrap van Fieldlab Amsterdam -Vreugdehof.  Studenten, docenten, opleiders en andere geïnteresseerden worden geïnspireerd, gevoed en geprikkeld met een verrassend interactief programma. Je kunt workshops volgen, elkaar ontmoeten en ideeën uitwisselen.

Meld je hier aan voor de Fieldlabdag

Lees hier meer over Fieldlabs, Zorg in de wijk in de 21e eeuw

 

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl