Factsheet Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten

21-06-18
SIGRA - Factsheet RAAT

In het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) zijn de regionale ambities en afspraken vastgelegd om de personeelstekorten in Zorg en Welzijn aan te pakken. De RAAT is onderverdeeld in vijf actielijnen die zijn afgeleid van de arbeidsmarktagenda 2023. Dit factsheet laat het speelveld van RAAT in de SIGRA regio zien.

 

SIGRA - Inforgraphic RAAT

 

SIGRA - Infographic RAAT 2