Externe stage voor leerling verpleegkundigen

06-02-19
Externe stage voor leerling verpleegkundigen SIGRA Arbeidsmarkt Kwalitatief goed opgeleide verpleegkundigen uitwisselingsstages

Wilt u de interne opleiding tot verpleegkundige aantrekkelijker maken door de leerlingen een externe stage aan te bieden? Afgelopen twee jaar heeft de werkgroep Uitwisselingsstages het mogelijk gemaakt dat leerling verpleegkundigen (BBL/ Duaal) bij een organisatie van hun voorkeur konden stagelopen. Het doel  hiervan is dat leerlingen hun kennis verbreden door een 10 weken lange stage in een volledig andere setting, waardoor meer inzicht en kennis over de volledige keten ontstaat.

Sluit aan bij de werkgroep Uitwisselingsstages

Reade, Amstelring, Brentano, Pennemes, HVO-Querido en Evean hebben afgelopen twee jaar gezamenlijk de pilot Uitwisselingsstages opgezet binnen de regio Groot-Amsterdam. Binnen deze pilot konden derde- en/ of vierdejaars leerlingen hun voorkeur uitspreken voor een externe stage binnen één van deze organisaties. Na een pilotperiode van twee jaar, gaan ze nu verder als werkgroep Uitwisselingsstages en staan ze open voor het aansluiten van nieuwe leden.

Waardevolle ervaring voor de leerling

Tijdens de evaluatie in december 2018 hebben álle leerlingen aangeven dat ze kennis en ervaring hebben opgedaan die zij bij hun eigen organisatie niet zouden kunnen opdoen. Deze kennis en ervaring is afhankelijk van de sector waar de leerling stage liep; de ene leerling leerde om te gaan met onbegrepen gedrag op een afdeling voor cliënten met psychiatrische problematiek, een andere leerling kwam in aanraking met verpleegtechnische handelingen die binnen zijn/ haar organisatie weinig voorkomen. Het leren om klinisch te kunnen redeneren werd als extra waardevol ervaren en veelal gaven leerlingen (en werkbegeleiders) aan dat de stage langer had mogen duren.

Kwalitatief goed opgeleide verpleegkundigen

Met de mogelijkheid om een dergelijke stage te lopen, wordt bijgedragen aan de verbreding van kennis en wordt zorggedragen voor kwalitatief goed opgeleide verpleegkundigen. Het concept is dan ook opgenomen in de RAAT’s (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) van de drie SIGRA regio’s (regio Amsterdam, Amstelveen, Diemen, regio Zaanstreek-Waterland en regio Noord-Holland Noord). Begin 2019 zal gestart worden met uitwisselstages voor leerlingen VIG en MZ in de regio Zaanstreek-Waterland. Ook de regio Noord-Holland Noord heeft plannen om de uitwisselstages mogelijk te maken in 2019.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Irene Hermans