Europees programma FICHe – stimulering voor eHealth startups

11-03-15
SIGRA - FICHe - eHealth startups

Vanuit Europa is een ‘accelerator’ programma gestart om eHealth startups te helpen hun ideeën sneller uit te werken. Zo kunnen ze daadwerkelijk in de markt gezet worden. Voor dit FICHe programma (Future Internet CHallenge eHealth) konden Europese ondernemers zich tot 31 oktober 2014 aanmelden met hun ideeën. Voorwaarde hierbij was dat zij daarbij gebruik maken van FIWARE technologie. Na een eerste selectieronde zijn van de 309 aanmeldingen de 80 meest veelbelovende geselecteerd om aan het programma deel te nemen. Van deze 80 concepten richt ongeveer een kwart zich op ‘zelfstandig wonen’, een kwart op ‘Geestelijke gezondheidszorg’ en een kwart op ‘Ziekenhuis & omgeving’.

Het FICHe programma

Er is een drie fasen programma ingericht om deelnemers uit te dagen om: het beste businessmodel te creëren, een go-to-market strategie op te stellen, een Proof of Concept te ontwikkelen, een investeerderspitch voor te bereiden en een getest prototype te ontwikkelen. Om een volgende fase te bereiken, moeten deelnemers steeds bij de beste 50 procent eindigen. Uiteindelijk bereiken 20 deelnemers de laatste fase van het programma. Deze 20 deelnemers worden ondersteund om hun uitgewerkte idee in de praktijk te brengen. Het programma wordt vormgegeven en uitgevoerd door het FICHe team, met leden uit Finland, Spanje en Nederland.

Fase 1 - Bootcamp Amsterdam

De eerste fase van het programma is gestart. De deelnemers moesten eind februari 2015 een concreet businessplan uitgewerkt hebben. Om ze hierbij te helpen, namen zij deel aan een georganiseerde bootcamp in Finland, Spanje of Nederland. Maar liefst 41 van de 80 deelnemers kozen voor de bootcamp in Amsterdam. Tijdens deze tweedaagse bootcamp op 4 en 5 februari kregen de deelnemers onder andere informatie over het opstellen van businessplannen,  deelden ervaren ondernemers in de zorg ervaringen, kregen ze adviezen over pitchen, meer informatie over FIWARE en konden deelnemers advies inwinnen bij diverse business-, tech- en health coaches.

Fase 2 en 3  - Betrokkenheid van gebruikers; zorgaanbieders en patiënten

In fase 2 wordt ingegaan op het maken van een werkend prototype voor het idee. In fase 3 wordt dit prototype getest in een echte, door het FICHe project gefinancierde, (living lab) omgeving. Zodra bekend is welke 40 deelnemers door gaan naar fase 2, gaat het FICHe team de deelnemers nog meer stimuleren om hun ideeën onder de aandacht te brengen bij de mogelijke gebruikers (zowel zorgaanbieders als patiënten). Zodat er zeker rekening gehouden wordt met de wensen en behoeften. De ideeën van de 40 deelnemers die naar Nederland willen komen worden in de SIGRA nieuwsbrief gecommuniceerd, met de vraag of er ideeën tussen zitten die voor jou wellicht interessant zijn.
Als je al eerder betrokken wilt worden of mee wilt denken over de concepten van de ondernemers, neem hierover dan contact op met Félice de Charro van SIGRA.

Betrokkenheid SIGRA en Amsterdam Economic Board

Een beleidsmedewerker van SIGRA is bij de Amsterdam Economic Board gedetacheerd om vanuit gezamenlijk perspectief deel te nemen aan het FICHe Team, dat het FICHe programma faciliteert.  Middels de samenwerking tussen SIGRA en de Amsterdam Economic Board wordt in elke fase van het project voldoende aandacht geboden voor het belang van zorgaanbieders en de bedrijvigheid voor de regio Groot Amsterdam.

Kijk op www.f6s.com/fiche voor meer informatie over het FICHe project en om de 80 startups te bekijken. 
Wil je betrokken worden, bijvoorbeeld als coach om de ondernemers meer over de zorg te vertellen of om mee te denken over de concepten van de ondernemers, neem dan contact op met Félice de Charro van SIGRA.