Er is meer aandacht nodig voor welzijnsaspecten

14-10-20
Proefschrift voorkant

Vorige week is onze SIGRA-collega Manon Lette gepromoveerd aan de Vrije Universiteit. Dat heeft zij gedaan met haar proefschrift Care to collaborate: integrating health and social care for older people living at home. In haar conclusies stelt Lette vast dat er meer aandacht voor welzijnsaspecten nodig is voor betere integrale zorg.

Veel kwetsbare ouderen hebben behalve fysieke aandoeningen ook problemen van sociale, mentale en cognitieve aard. Ook het sociaal netwerk, de fysieke thuisomgeving en de mobiliteit van de oudere bepalen of een oudere met gezondheidsklachten toch veilig thuis kan wonen.

Daarom zou er volgens Manon meer geïnvesteerd moeten worden in interdisciplinaire en interprofessionele samenwerking. De praktijk laat zien dat deze samenwerking niet vanzelfsprekend is. Het creëren van wederzijds begrip en vertrouwen in samenwerkingsrelaties heeft tijd en aandacht nodig.

Manon voerde haar onderzoek uit bij het Amsterdam UMC, locatie VUmc en RIVM. Zij maakte hiervoor onder andere gebruik van data van het SUSTAIN-project, een vierjarig Europees onderzoeksproject naar integrale zorg voor thuiswonende ouderen in 7 Europese landen. Manon zet nu haar kennis in als projectmedewerker integrale zorg en welzijn bij SIGRA. 

Van harte gefeliciteerd Manon!

Lees het proefschrift Care to collaborate: integrating health and social care for older people living at home.