Eerste symposium RSO Nederland

03-10-17
Symposium RSO Nederland

Op donderdag 21 september 2017 heeft RSO Nederland haar eerste symposium gehouden. RSO’s ondersteunen zorgaanbieders bij de steeds verdergaande integratie van hun operationele samenwerking door de elektronische uitwisseling van informatie. Hiermee dragen zij bij aan kennisontwikkeling, voeren projecten uit, kopen producten en diensten in en beheren regionale netwerken. Zij ontlenen hun bestaansrecht aan hun vermogen om zorgaanbieders te verbinden, op het niveau van infrastructuur en applicaties, maar evenzeer op dat van werkprocessen, organisatie en bestuur.

RSO’s zijn hierdoor een bron van innovatie en een instrument voor implementatie. Overwegend bestaat het beeld dat RSO’s op een efficiënte wijze bijdragen aan de continuïteit en kwaliteit van zorg. Toch kennen niet alle regio’s in Nederland een RSO, bestaan er grote verschillen in werkwijze en werkveld van RSO’s en is het beeld van de rollen die RSO’s spelen en kunnen spelen op het vlak van interoperabiliteit niet overal eenduidig. Vanuit dit perspectief en mede met het oog op het versterken van de rol van RSO’s organiseerde de in 2016 opgerichte Vereniging RSO-Nederland dit symposium.

Via deze link kunt u de presentaties van dit symposium terugkijken.

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl