Een inspirerende HRM 1,5 daagse: Samen soep maken!

05-10-18
1,5 daagse SIGRA HRM-netwerken - SIGRA

Op 13 en 14 september 2018 kwamen leden uit hele SIGRA-regio samen voor een inspirerende 1,5 daagse van de SIGRA HRM-netwerken. De eindverantwoordelijken HRM spraken hier onder andere over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, opleiden en het arbeidsmarktonderzoek 2018. Ook stelden zij gezamenlijk de speerpunten van de HRM-netwerken vast voor 2019.

De eerste dag  trapte Lotte Speelman (beleidsmedewerker/onderzoeker Arbeidsmarkt & Onderwijs, SIGRA) de 1,5 daagse af met een presentatie over het Arbeidsmarktrapport en de facts & figures 2018. Zij ging dieper in op de context van de cijfers en wat dit betekent voor de toekomst. Aansluitend sprak Ingrid Sluijs (Manager A&O, SIGRA) over de lopende en verwachte projecten van SIGRA op het gebied van Arbeidsmarkt & Onderwijs. 

'Samen soep maken: iedereen heeft een ingrediënt om toe te voegen'

Gastspreker prof. dr. Gabriël Anthonio (voorzitter RvB Verslavingszorg Noord Nederland en bijzonder hoogleraar Sociologie van Leiderschap, Organisaties en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen) sloot de dag af met een inspirerend en bevlogen betoog over ‘Waardengedreven leiderschap’. Hij gaf aan dat we samen soep moeten maken: 'We hebben allemaal goede ingrediënten, waarmee we met elkaar mooie dingen tot stand kunnen brengen!'

ZONN, SPInOV en speerpunten voor 2019

De tweede dag lichtten Helma Marlet (beleidsadviseur A&O SIGRA) en Sylvia Bazuin (voorzitter SPInOV en Projectmanager Leerhuis OLVG)  de resultaten en de doelen van ZONN en SPInOV voor 2019 toe. Binnen ZONN werken ziekenhuizen in Noordwest-Nederland aan meer balans tussen vraag en aanbod voor acht gespecialiseerd verpleegkundige en zeven medisch ondersteunende functies. Binnen SPInOV werken ROC's, hogescholen, ziekenhuizen, VVT en GGZ samen aan een betere balans tussen vraag en aanbod van mbo- en hbo verpleegkundigen in de SIGRA-regio. 

Daarna gingen de netwerken uit elkaar om de actuele thema’s binnen de deelsectoren te bespreken en de eigen speerpunten voor 2019 vast te stellen. De speerpunten werden tijdens de laatste gezamenlijke sessie gedeeld en commitment op uitgesproken.

Speerpunten Ziekenhuizen 2019

 • Mogelijkheden onderzoeken voor een gezamenlijke raamovereenkomst
 • Positieve mobiliteit tussen ziekenhuizen onderling bevorderen
 • Anders opleiden en daardoor meer: twee pilots opstarten met OK personeel (afstemming met ZONN)
 • Meer verdieping van HRM netwerk

Speerpunten VVT 2019

 • Verkennen nieuwe vormen van werkgeverschap
 • Regionale arbeidsmarkt
 • Kennis delen op het gebied van:
  Verzuim
  Vitaliteit en behoud
 • Samenwerking onderwijs verbeteren
 • Kijken naar gezamenlijk gebruik scenariotool PFZW

Speerpunten GGZ en Jeugd

 • Het verhogen van de instroom van studenten en medewerkers, ook door andere doelgroepen aan te trekken (zij-instromers, herintreders)
 • Campagne Jeugd: in samenwerking met verschillende Amsterdamse Jeugdhulpinstellingen vooral ook Jeugdhulp in het zwaardere segment. (zoals de campagne Jeugdhulp Amsterdam)
 • MVO - verantwoord ondernemen t.b.v. combinatiefuncties door:
  de samenwerking te zoeken met de profit/commerciële sector en
  het ontwikkelen van bieden niet zorg-functies en cross-over opleidingen zoals Zorg & Techniek, Zorg & Beweging
 • Opleiden:
  - aanzetten tot nauwe samenwerking tussen onderwijssectoren en instituten onderling én met het werkveld.
  - instroom verhogen van de verschillende opleidingen, nauwe samenwerking (besturen/lijnmanagement, opleidingsverantwoordelijken en HR management) binnen de organisaties t.b.v. opleiden
  - continue aandacht voor praktijk-werkbegeleiding

Lees meer over de SIGRA HRM-netwerken