Cliënt en mantelzorger staan centraal tijdens bijeenkomst over registratie in de toekomst

01-02-18
Cliënt en mantelzorger stonden centraal tijdens bijeenkomst over registratie in de toekomst - SIGRA

Vanuit het project ‘Meer tijd en informatie voor de cliënt’ werd op 10 januari 2018 een bijeenkomst georganiseerd over registratie in de toekomst. Tijdens deze bijeenkomst bespraken 33 deelnemers, waaronder cliënten en mantelzorgers, wat hierin belangrijk is vanuit het perspectief van de cliënt en mantelzorger.

De aanwezige cliënten en mantelzorgers werden op een aantal onderwerpen rond informatieuitwisseling bevraagd. Mantelzorgers noemden onder andere dat het belangrijk is om duidelijk in het ondersteuningsplan genoemd te worden, ook voor als een mantelzorger onverhoopt uitvalt. Cliënten gaven aan dat zij er groot belang aan hechten dat het ondersteuningsplan er ook in de toekomst uniform en goed herkenbaar uit ziet.

Naast registratie, kwam er ook bredere input op werkwijze en bejegening. Deze signalen zijn doorgegeven naar de betrokkenen binnen de gemeente. De input rond registratie wordt gebruikt voor het programma van eisen dat gemaakt wordt voor registratie in de toekomst.

Lees meer in het verslag

Lees meer over het project Meer tijd en informatie voor de cliënt