Campagne Amsterdammer: vertel wat je slikt!

24-05-17
Veilig medicijngebruik - SIGRA

Speciaal voor Amsterdammers - zowel patiënten als zorgverleners - is SIGRA de campagne 'Amsterdammer: vertel wat je slikt!' gestart. Deze campagne heeft tot doel de Amsterdamse patiënt zo veel mogelijk in staat te stellen zijn medicatiebeheer zelf te regisseren. Immers de patiënt is de belangrijkste schakel in de keten en zou een leidende rol moeten hebben.

Informatiemateriaal

Voor de campagne is informatiemateriaal ontwikkeld, zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener en zowel op papier als digitaal. De informatiefolder voor de patiënt wordt verspreid via apotheken en huisartsen. Voor apotheken en huisartsen die de informatie voor de patiënt liever digitaal aanbieden zijn er slides gemaakt voor op het digitale scherm in de wachtruimtes. Voor zorgverleners is er een digitale folder beschikbaar, met aandachtspunten en tips om patiënten te stimuleren om zelf de regie te pakken in medicatiebeheer.

Al het informatiemateriaal kunt u downloaden op onze website

Waarom speciale medicatiebeheertips voor Amsterdammers?

  • Patiënten kunnen niet klakkeloos vertrouwen op een sluitende informatieketen in de Amsterdamse medicatiezorg. Bovendien is het geven van toestemming voor het delen van (digitale) medicatiegegevens in de zorgketen niet voor iedere Amsterdammer vanzelfsprekend.
  • Niet elke Amsterdammer heeft een vaste apotheek. Veel apotheken wisselen medicatiegegevens uit als een patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. Maar er is niet één groot medicatiedossier beschikbaar. Versnippering van informatie over verschillende apotheken kan daardoor een risico zijn.
  • In Amsterdam wonen naar verhouding veel laaggeletterden en anderstaligen. Dit is van invloed op de gezondheidsvaardigheden en vergt dus extra aandacht van zorgprofessionals op het gebied van medicatieoverdracht. De Amsterdamse zorgprofessional zal naar verhouding meer aandacht moeten besteden aan het goed overbrengen van medische informatie.

Lees meer over de achtergrond van de campagne 'Amsterdammer: vertel wat je slikt!'

Deze campagne is onderdeel van het project Medicatieoverdracht