Autisme vaak gemist bij vrouwen

12-06-17
Bijeenkomst vrouwen met autisme - SIGRA

Op 11 mei 2017 organiseerde het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam samen met het Autisme Informatie Centrum een netwerkbijeenkomst over vrouwen met autisme/Asperger. Maar liefst 65 professionals, ervaringsdeskundigen en betrokkenen bezochten de bijeenkomst. Centraal stond het onderzoek van Els Borgesius over vrouwen met autisme/Asperger in Amsterdam.

De diagnose autisme blijkt vaak te worden gemist bij vrouwen, waardoor behandeling pas laat wordt gestart. Dit komt onder andere doordat vrouwen met autisme zich erg aanpassen aan de omgeving. Uit het onderzoek komen onder meer aanbevelingen ten aanzien van bundeling en verspreiding van expertise over vrouwen met autisme, bijscholing van hulpverleners en vergoeding van langdurige levensloopbegeleiding. Afsluitend deelde een vrouw met autisme haar ervaringsverhaal.

Lees ook het verslag van de bijeenkomst vrouwen met autisme

Neem een kijkje op de nieuwe website www.autisme-amsterdam.nl

Lees meer over het Expertisenetwerk Autisme Amsterdam