Antoni van Leeuwenhoek en Spirit sluiten ook aan bij convenant Brandveiligheid in de zorg

16-04-18
Antoni van Leeuwenhoek en Spirit sluiten ook aan bij convenant Brandveiligheid - SIGRA

Op 13 april 2018 ondertekenden Antoni van Leeuwenhoek (AVL) en Spirit (Jeugdzorg) het convenant Brandveiligheid in de zorg. Het doel van dit convenant is om gezamenlijk de brandveiligheid in de zorg in onze regio naar een hoger niveau te tillen. Het convenant is onderdeel van het Preventienetwerk Brandveiligheid in de zorg, een unieke samenwerking tussen Brandweer Amsterdam-Amstelland, Gemeente Amsterdam, Omgevingsdienst NZK, GHOR en SIGRA. Binnen dit netwerk worden kennis en ervaringen gedeeld en oplossingen besproken, voor een betere brandveiligheid in de zorg.

AVL: 'Onze ambitie om ook op het gebied van brandveiligheid net zo vooruitstrevend te zijn als in onze primaire processen, sluit goed aan op de doelstelling van het convenant,'
Spirit: 'We voelen ons zeer welkom in dit samenwerkingsverband en vinden het heel belangrijk dat onze verschillende panden waarin jongeren verblijven, nu ook aangesloten zijn.'
Brandweer: 'Een unieke samenwerking, met als doel het verhogen van de brandveiligheid, hier zijn we heel trots op. Fijn dat Spirit en AVL nu ook aanhaken. Wij staan altijd klaar om jullie met raad en daad bij te staan.'
Gemeente/omgevingsdienst: 'Samen helpen we Amsterdam uit de brand. Een risciogerichte aanpak wil zeggen dat de meeste inzet wordt gedaan waar de risico’s het grootst zijn. Daar is dit convenant een prachtig voorbeeld van. Unieke samenwerking, waar ook vanuit landelijk perspectief naar gekeken wordt.
SIGRA: 'De inhoud van het convenant past mooi in de brede SIGRA-visie: 'uitgaande van de het perspectief van de cliënt, van verkokerd naar samenwerken (netwerksamenwerking) en allemaal daarbinnen de verantwoordelijkheid nemen en kijken met de preventiebril.'

16 organisaties nemen deel

Met de ondertekening van het convenant door AVL en Spirit hebben inmiddels 16 zorgorganisaties zich verbonden aan het convenant:
AVL, BovenIJ Ziekenhuis, OLVG, AMC, VUmc, Amsta, Amstelring, Cordaan, Zonnehuisgroep Amstelland, Ons Tweede Thuis, Stichting Omega, HVO-Querido, Reade, Arkin, Spirit en ATA.
Het uitgangspunt binnen het convenant is dat de deelnemende organisaties toewerken naar een van de drie brandveiligheidsniveau's (brons, zilver, goud), waarbij brons van het wettelijke niveau uitgaat.

Lees meer over Brandveiligheid

(klik op de foto hieronder om de foto vergroot te bekijken!)