1,5 daagse SIGRA HRM-netwerken gericht op vragen van nu en de toekomst

02-10-17
1,5 daagse HRM-netwerken

Op 14 & 15 september vond de jaarlijkse 1,5 daagse van de HRM-netwerken Care & Cure plaats. Organisaties uit Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord namen voor het eerst deel aan de bijeenkomst en daarmee waren alle regio’s vertegenwoordigd. De eindverantwoordelijken HRM spraken over de ontwikkelingen op het gebied van Arbeidsmarkt en Onderwijs en de speerpunten voor 2018.

De 1,5 daagse stond dit jaar in het teken van de Arbeidsmarkt; de vragen van nu & naar de toekomst. Ingrid Sluijs (SIGRA, manager Arbeidsmarkt & Onderwijs) trapte de bijeenkomst af met een presentatie over de nieuwste regionale facts & figures en gaf een inkijkje in de lopende initiatieven in SIGRA verband. De vrijdag stond in het teken van de veranderende omgeving, de veranderende rol van HR en het vaststellen van de speerpunten voor 2018. Ruurd Baane en Derk Koole (Bright & Company) namen de deelnemers mee in de nieuwe paradigma’s, nieuwe organisatievormen en de impact daarvan op HR. Onder andere de waarde creatie van HR, de circulaire arbeidsorganisatie en employee experience kwamen aan bod. In deelsessies werd dieper ingegaan op het ‘omdenken van HR’ en mogelijkheden van data gedreven HR (HR analytics).

De netwerken blijven in de toekomst inzetten op een nauwere samenwerking. Waar mogelijk worden verbindingen gelegd en initiatieven gedeeld. Een mooi resultaat om op verder te bouwen! De jaarlijkse 1,5 daagse in 2018 wordt weer in gezamenlijkheid georganiseerd.

 Speerpunten 2018 HRM netwerk Ziekenhuizen:

 • Arbeidsmarkt, voldoende gekwalificeerd personeel
  • Opleiden
  • Onderzoeken  mogelijkheden raamovereenkomst inhuur
 • Inspiratie eigen mensen
  • Sessie Bright & Company (de arbeidsmarkt: vragen van nu en naar de toekomst)
  • Casus Analytics uitwerken
 • Vitale organisaties / vitale medewerkers
  • Loopbaan
  • Generatiebeleid

Speerpunten 2018 HRM netwerk Care:

 • Digitale community
 • Versterken van de basis
  • Optimaliseren leer-werkklimaat
  • Duurzame inzet extra gelden
 • Onderzoek mogelijkheden raamovereenkomst inhuur
 • Kennissessie HR Analytics
 • Lerende netwerken
  • Zelforganisatie rol van HR
  • Verzuim
  • Flex
  • Anders organiseren van werk

 Meer informatie over de HRM-netwerken Care en Ziekenhuizen

Let op: Langere doorlooptijden ZorgMail door stijging aanvragen, kijk voor meer info op zorgmail.nl