Welkom Esdégé-Reigersdaal!

01-07-20
SIGRA- Esdégé-Reigersdaal

Alleen samen kunnen we passende zorg en ondersteuning bieden. We zijn dan ook blij dat Esdégé-Reigersdaal zich per 1 juli als van SIGRA heeft aangesloten. 

Esdégé-Reigersdaal biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een: Lichamelijke beperking, Niet aangeboren hersenletsel (NAH), Licht verstandelijke beperking (LVB), Verstandelijke beperking (VB), Ernstig verstandelijke beperking (EVB), Ernstig meervoudige beperking (EMB), Chronische en progressieve ziekte, Bijkomende psychiatrische beperking of autismestoornis. Ook kan men er terecht voor diagnose, advies en behandeling.

Esdégé-Reigersdaal is werkzaam in de bovenste helft van Noord-Holland.