Netwerken en Themabijeenkomsten

Netwerken

Om nieuwe medewerkers te interesseren voor Zorg en Welzijn en ook de huidige medewerkers te behouden, is een positief imago van de sector essentieel. Dit vraagt om een regionale aanpak in het realiseren van een duurzame en continue instroom van potentiële medewerkers: scholieren, arbeidsmarktbetreders, zij-instromers, herintreders en carrièreswitchers. Om die reden organiseert SIGRA periodieke recruitersbijeenkomsten waarin deelnemende organisaties samenkomen.

Centraal hierin staat: gezamenlijk optrekken om kennis, kunde, ervaringen en best practices te delen. Onderwerpen en aandachtspunten worden zelf door het netwerk bepaald. Zorg- en welzijnsorganisaties ontwikkelen verder hun eigen activiteiten op het gebied van profilering en werving. SIGRA heeft een verbindende en coördinerende rol en ondersteunt in activiteiten waarin gezamenlijk wordt opgetrokken. Ben je als lid niet aangesloten en wil je dat graag? Of wil je meer weten wat een 'netwerk' inhoudt? Neem dan contact met ons op!

Sacha Bakker: Recruitersnetwerk Noord-Holland Noord - Zaanstreek en Waterland
Sanne Janssen: Groot-Amsterdam - Zaanstreek en Waterland

Themabijeenkomsten en trainingen

Door het jaar heen organiseert SIGRA themabijeenkomsten en masterclasses voor Communicatie- en HR professionals over werving en (arbeidsmarkt)communicatie. Hierin staan actuele en relavante onderwerpen centraal. 

  • 2020: Online-trainingen gegeven door de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie.
  1. Training: Beter werven, ook in tijden van Corona
  2. Training: Succesvol Online Recruitment

Heb je de online-edities gemist en wil je ze nog nakijken? Stuur dan een mailtje naar Sanne Janssen: sjanssen@sigra.nl