Netwerk Stroke Services

Het netwerk Stroke Services verbindt de zeven Stroke Services in de regio met inhoudelijke experts van Reade, het Kennisnetwerk CVA NL, het Beroerte Advies Centrum en de vasculair neurologen. Het netwerk komt 4 keer per jaar bij elkaar.

Doel

Het doel van het Netwerk Stroke Services regio groot Amsterdam is om te komen tot een onderling betere samenwerking en afstemming binnen de CVA-ketens. Hier wordt onder verstaan:

  • Afstemmen over de landelijke ontwikkelingen binnen de Stroke Services;
  • Samenwerken rondom de invoering van het elektronische patiëntendossier voor de CVA-keten;  
  • Signaleren van knelpunten in de praktijk en zo mogelijk oplossen.

Deelnemers

De zeven vertegenwoordigers komen uit de CVA ketens zijn:

  • Keten Zuid Oost
  • Keten Noord
  • Keten Zuid
  • Keten Oost
  • Keten West
  • Keten Amstelland
  • Keten Stroke Services Zaanstreek

 Team SIGRA is ingehuurd om deze samenwerking te coördineren. Lees meer over inhuur van team SIGRA