Netwerk Inzetbaarheid wordt Masterclass

Binnen dit netwerk vindt afstemming plaats over thema's die te maken hebben met Duurzame inzetbaarheid. Denk aan onderwerpen als vitaliteit, werkvermogen en employability. Uiteindelijk streven wij naar vitale medewerkers, vitale organisaties en een vitale regio. Medewerkers die met plezier in de zorgorganisatie werken die over hun inzetbaarheid in dialoog zijn met het management en werken in een regio waar SIGRA samenwerkt met zoveel mogelijk stakeholders.

Het Netwerk Inzetbaarheid is ooit gestart als platform voor Arbo-coördinatoren, tegenwoordig zijn ook diverse andere betrokkenen (P&O, opleidingsmedewerkers) welkom om structureel aan te sluiten of een keer een interessante bijeenkomst bij te wonen. Vanaf 2018 heet het netwerk Masterclass. De Masterclass Duurzame Inzetbaarheid bestaat uit meerdere sessies waarin de deelnemers actief aan de slag gaan met het DI beleid voor de eigen organisatie. Een uitgebalanceerde mix van theorie en praktijk.

Elk jaar wordt er in op basis van het resultaat van de peiling DI en in samenspraak met HR Care en Cure de onderwerpen gekozen.

Werkvermogen is de mate waarin iemand in staat is om zijn werk naar tevredenheid uit te voeren en betreft de balans tussen de competenties van een werknemer en de eisen van de werkgever. Is het werkvermogen laag dan vormt dit een risico op productiviteitsverlies, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid. Werkgever en medewerker zijn beide verantwoordelijk voor de zinzet.

Doel

Doel van het netwerk is is vooral om van elkaar te leren. Binnen het netwerk worden ervaringen en expertise uitgewisseld. Ook goede voorbeelden worden gedeeld.

Visie

Als mensen vitaal zijn dan hebben ze het vermogen om hun competenties in balans te brengen met wat ze willen. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en vergroot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Medewerkers voeren zo de regie over hun eigen loopbaan.