Netwerk Inzetbaarheid

Binnen dit netwerk vindt afstemming plaats over thema's die te maken hebben met werkvermogen. Denk aan onderwerpen als inzetbaarheid en employability. Het Netwerk Inzetbaarheid is ooit gestart als platform voor arbo-coördinatoren, tegenwoordig zijn ook diverse andere betrokkenen (P&O, opleidingsmedewerkers) welkom om structureel aan te sluiten of een keer een interessante bijeenkomst bij te wonen.

Werkvermogen is de mate waarin iemand in staat is om zijn werk naar tevredenheid uit te voeren en betreft een balans tussen de competenties van een werknemer en de eisen van de werkgever. Is het werkvermogen laag dan vormt dit een risico op productiviteitsverlies, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Doel

Doel is om van elkaar te leren. Binnen het netwerk worden ervaringen en expertise uitgewisseld. Ook goede voorbeelden worden gedeeld. In de loop va dit jaar zal dat via het Plein van Werkvermogen (Zorg Werkt Zeker) gebeuren.

Visie

Als mensen vitaal zijn dan hebben ze het vermogen om hun competenties in balans te brengen met wat ze willen. Dit vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en vergroot de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Medewerkers voeren zo de regie over hun eigen loopbaan.