Netwerk Arbo Psychiatrie Duurzame Inzetbaarheid

Het Netwerk Arbo Psychiatrie Duurzame Inzetbaarheid (ook bekend als Overleg Arbo Platform Amsterdam) is een netwerk van Zorg en Welzijnsorganisaties (vooral Psychiatrie & jeugdzorg) uit Amsterdam, Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland Noord en Haarlem. 

Het doel van het netwerk is kennisdelen en sparren over allerlei Arbo aangelegenheden (vergoedingen, Arbo wetgeving etc.) en duurzame inzetbaarheid (een van de vaste agendapunten).

Het netwerk komt circa 5 x per jaar bij elkaar op een van de locaties van de deelnemers.