Meting van het aantal medicatieopvragingen en stopberichten

SIGRA heeft een nulmeting en een vervolgmeting gedaan naar het aantal medicatieopvragingen en -verificaties door de patiënt en het aantal stopberichten dat door huisartsen en specialisten wordt doorgegeven aan de apotheek. Doel was om te kijken of de resultaten veranderen als gevolg van toenemende aandacht voor het onderwerp medicatieoverdracht, denk hierbij bijvoorbeeld aan themabijeenkomsten en voorlichting.

Belangrijkste resultaten 

  • Zowel het gemiddeld aantal stopberichten als het aantal verstrekte medicatieoverzichten is toegenomen. Het aantal verstrekte medicatieoverzichten is bij sommige respondenten zelfs significant gestegen
  • Wanneer het onderwerp Medicatieoverdacht wordt behandeld tijdens een FTO (Farmaco Therapeutisch Overleg) resulteert dit vaak in werkafspraken tussen huisartsen en apothekers over het (elektronisch) verzenden van stopberichten

Bekijk alle resultaten en aanbevelingen gebaseerd op de vervolgmeting

De vervolgmeting Stopberichten en Medicatieoverzichten over de maand oktober 2016 is de 2e fase van het onderzoek volgend op de nulmeting over de maand februari 2016.

Bekijk hier de resultaten van de nulmeting 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Kirsten van der Klein van ELAA of Marieke Maier van SIGRA