Meer tijd voor de cliënt

In het project Meer tijd voor de cliënt; verkenning verbetering informatie-uitwisseling Wijkzorg scharen cliënten, zorgaanbieders en ambtenaren zich achter het doel: een gezamenlijke visie op hoe zorgontvangers, zorgaanbieders en gemeente, informatie-uitwisseling binnen de wijkzorg kunnen verbeteren.

Verkenningsfase 

Inmiddels is de verkenningsfase afgerond. In Resultaten verkenning vindt u de resultaten hiervan. De verslagen van de bijeenkomsten tijdens de verkenningsfase zijn te vinden op de site voor zorgprofessionals.

Vervolgfase

De werkgroep, met gemeente, SIGRA en Cliëntenbelang Amsterdam, is momenteel druk bezig met de planning voor de vervolgstappen. De eerste doelen, die ook wettelijk verplicht gaan worden vanaf mei 2018 zijn: digitale inzage voor de cliënt, en het werken met de iWmo standaarden. Een aantal acties waar de werkgroep mee gaat starten:

  • Een nulmeting onder alle aanbieders binnen Wijkzorg om een zo goed mogelijk beeld te hebben waar iedereen nu staat, ten aanzien van  hun systemen en digitale inzage voor de cliënt.
  • Het organiseren van een informatie bijeenkomst over iWmo voor madi’s en MEE begin september. Ook andere aanbieders zijn daarvoor welkom.
  • Een gebruikersbijeenkomst met cliënten over inzage cliënt bij de gemeente in september of oktober.

Ook de volgende fase kan alleen succesvol worden als we het samen oppakken: aanbieders, cliënten en gemeente. Maandelijks geeft de werkgroep een update via de nieuwsbrief Wegwijs in de Wmo. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via de website www.amsterdam.nl/zorgprofessionals  Ook oproepen voor deelname aan pilots, discussies of panels zullen daar verschijnen.