Verbetering kwaliteit medicatiedossier

Eén van de doelen van het project Medicatieoverdracht is het verbeteren van de kwaliteit van het medicatiedossier. Onder andere door in te zetten op een toename van het aantal medicatieopvragingen en -verificaties door de patiënt en het aantal stopberichten dat door huisartsen en specialisten wordt doorgegeven aan de apotheek. Ook wordt ingezet op een betere verwerking van stopberichten door de apotheker.

Meting aantal medicatieopvragingen en stopberichten

SIGRA heeft een nulmeting en een vervolgmeting gedaan naar het aantal medicatieopvragingen en -verificaties door de patiënt en het aantal stopberichten dat door huisartsen en specialisten wordt doorgegeven aan de apotheek, om te kijken of de resultaten veranderen als gevolg van toenemende aandacht voor het onderwerp medicatieoverdracht, denk hierbij bijvoorbeeld aan themabijeenkomsten en voorlichting.
Lees meer

Medicatiestopberichten – aanmaken, versturen en verwerken

Om medicatiedossiers van patiënten actueel te houden is het essentieel, dat wanneer de huisarts of specialist de medicatie van een patiënt stopt, hij/zij de apotheker daarvan op de hoogte stelt. Belangrijk hierbij is dat de reden van stoppen, bijvoorbeeld ernstige bijwerkingen of allergieën, wordt vermeld. Uiteraard geldt dit andersom ook wanneer de apotheker een geneesmiddel staakt.

Uit een door SIGRA in 2015 gehouden evaluatie, blijkt dat het niet actueel zijn van de medicatiestatus door veel zorgverleners als problematisch wordt ervaren. Het elektronisch versturen van stopberichten vanuit het Huisarts Informatie Systeem (HIS) naar de apotheek kan een goed hulpmiddel zijn bij het actueel houden van het dossier. Helaas biedt niet elk HIS deze mogelijkheid. Van de HISsen die deze mogelijkheid wel bieden hebben we de handleidingen voor het maken en versturen van medicatie stopberichten voor u verzameld.
Lees meer