Puck van de Vliet

SIGRA - Puck van de Vliet
Beleidsmedewerker
020 512 88 88
Onderwerpen: 

Beleidsmedewerker

'Door het verbinden van partners in zorg & welzijn komt het gesprek op gang. Zodoende kan men van elkaar leren en op die manier effectieve en toegankelijke zorg bieden. Als projectmedewerker probeer ik daar, waar mogelijk, een bijdrage aan te leveren.'

- Puck van de Vliet