Meike Hornstra

SIGRA - Meike Hornstra
Adviseur
020 512 88 88

'In een tijd waarin steeds meer kwetsbare mensen met (een combinatie van) chronische ziekten zo lang mogelijk thuis wonen zou kwaliteit van leven net zo belangrijk moeten zijn als kwaliteit van zorg. Samen zoeken naar mogelijkheden om deze groep mensen zorg op maat te kunnen bieden is een grote en mooie uitdaging. Ik zet mijn ervaring met domeinoverstijgende samenwerkingsvraagstukken als programmamanager, projectleider, casemanager, behandelaar in de GGZ en van huis uit Bewegingswetenschapper dan ook graag in binnen het programma Integrale zorg & welzijn bij SIGRA!'

- Meike Hornstra