Janine van Rooden

Adviseur
020 512 88 88
Onderwerpen: 

Adviseur

'Mensen krijgen vaker en langer zorg thuis, het belang van informele zorg neemt toe en zorg- en welzijnsprofessionals werken meer in netwerken. Dit vraagt naast goede inhoudelijke zorg ook om samenwerking tussen organisaties en over de grenzen van sectoren heen. In mijn voorgaande functies heb ik ervaring opgedaan in het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor kwetsbare doelgroepen, zowel intramuraal als in de langdurige zorg thuis, over domeinen heen. Binnen SIGRA zet ik in op de verbinding van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. Door ieders expertise te benutten en met gezamenlijke inspanningen draag ik graag bij aan goede samenhangende zorg en ondersteuning in het werkgebied. Want: 'Alleen ga je snel, samen kom je verder'.'

- Janine van Rooden